Biz hakda

pd_zd_02
微 信 图片 _20240712160331

Kompaniýanyň tertibi

Zhengzhou City ZD Valve Co., Ltd. Hytaýda giňişleýin akym dolandyryş önümlerini we hyzmatlaryny bazaryň hyzmat üpjün edijisidir.Akym hyzmat çözgütlerimiz müşderä dünýäniň möhüm pudaklarynda ýüze çykýan islendik meseläni we soraglary çözmäge kömek edýär.“ZD” markasy Hytaýyň suw arassalaýyş pudagynda 1-nji kebelek klapan markasydyr.ZD Valve, Hytaýyň şäher suwlaryny arassalamakda kebelek klapanlarynyň 40% -den gowrak paýyny eýeledi.ZD Valve Henan welaýatynyň paýtagty Zhengzhouou şäherinde ýerleşýär.

Zhengzhou City ZD Valve Co., Ltd. Hytaýda ajaýyp satuw we hyzmat toruny döretdi we ähli paýtagt şäherleri we häkimlikleri öz içine alýar.Halkara jemgyýetçiliginde, Zhengzhou City ZD Valve Co., Ltd. ABŞ, Germaniýa, Italiýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Merkezi Aziýa we käbir beýleki sebitlerde satuw guramalaryny döredýär.Zhengzhou City ZD Valve Co., Ltd. suwuklyga gözegçilik çözgütleri bilen birinji derejeli üpjün ediji bolmaga çalyşýar.

Zhengzhou City ZD Valve Co., Ltd.ZD Valve Hytaýda uly göwrümli kebelek klapanynyň esasy önümçilik bazasydyr.

ZD Valve:

- ISO9001 şahadatnamasy
- ISO14001 şahadatnamasy
- OHSAS 45001 şahadatnamasy
- EN1074-1 & 2 Zawody tassyklamak şahadatnamasy
- EN1074-1 & 2 Önümiň görnüşini tassyklamak şahadatnamasy
- TUV-CE şahadatnamasy
- Kebelek klapan üçin WRAS şahadatnamasy
- Specialörite enjamlaryň milli önümçilik ygtyýarnamasy (TS) we ş.m.

ZD Valve-iň esasy önümleri:
- Iki gezek eksantrik kebelek klapanlary
- Üç eksantrik kebelek klapan
- Kauçuk çyzykly kebelek klapanlary
- Eksantrik top klapan (wilka klapan)
- Derwezäniň klapan
- Bilelikdäki sökmek
- Diski barlamak üçin klapan
- Gidrawlik dolandyryş kebelek klapan / top klapan we ş.m.

ZD Valve önümleri satylýar we oturdylýar:
- Hytaý
- Orta Gündogar
- opeewropa
- Günorta Gündogar Aziýa we Orta Aziýa
- Amerika
- Afrika

Zhengzhou City ZD Valve Co., Ltd. Hytaýda ajaýyp satuw we hyzmat toruny döretdi we ähli paýtagt şäherleri we häkimlikleri öz içine alýar.Halkara jemgyýetçiliginde, Zhengzhou City ZD Valve Co., Ltd. ABŞ, Germaniýa, Italiýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Merkezi Aziýa we käbir beýleki sebitlerde satuw guramalaryny döredýär.Zhengzhou City ZD Valve Co., Ltd. suwuklyga gözegçilik çözgütleri bilen birinji derejeli üpjün ediji bolmaga çalyşýar.

Gözleg we gözleg işlerine köp mukdarda maýa goýum, Zhengzhou City ZD Valve Co., Ltd. durnukly ösüşi we öňe gitmegi üçin güýçli güýçlere öwrülýär.Topar gözleg we gözleg işlerine köp fond goýdy we ýokary zehinleri tanatdy we suwuk esasy teoriýadan başlap optimal dizaýn we ulgam ulanylyşyna çenli umumy ösüş dizaýnlaryny dowam etdirmek üçin ösen CAD / CAE / CFD kabul etdi.Material üpjün edijini saýlamakdan başlap, boş ýere gelýän hil gözegçiligine we zawoddan öň integrasiýa synagyna çenli, her ädimimiz müşderimize iň oňat hilli önümiň bardygyna göz ýetirmek üçin berk gözegçilikde saklanýar.

423516829
微 信 图片 _20240712155918

Zhengzhou City ZD Valve Co., Ltd. önümlerimiziň dogry saýlanyp bilinjekdigine we birinji derejeli desgalar we satuwdan soňky hyzmatlar tarapyndan ýokary öndürijilikli ulanyljakdygyna göz ýetirmek üçin hyzmat işini yzygiderli güýçlendirýär.Professional hyzmat işgärleri Hytaýyň esasy şäherlerinde we dünýäniň esasy ugurlarynda bar, bu müşderilerimize gyssagly hyzmat etmäge we öňünden hyzmat etmek arkaly müşderileriň gymmatlyklaryny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

ZD Valve kärhanany döredijilik we modem iş meýilnamasy bilen geljege alyp barar.

Homeurdumyzdaky we daşary ýurtly ähli müşderileri kompaniýamyza tüýs ýürekden garşylaýarys.